Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(375)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(2)
  • Recent(12)

X (belanghebbende) is enig aandeelhouder en bestuurder van een holding met dochtermaatschappijen waarin kledingwinkels worden geëxploiteerd. Zij heeft een aangifte IB/PVV 2017 ingediend naar een verzamelinkomen van nihil.

De Inspecteur beschikt in het kader van een derdenonderzoek bij de verhuurder van X over drie loonspecificaties en een werkgeversverklaring die aanwezig waren bij bedrijf Y. Hij heeft hieruit afgeleid dat X een bedrag van € 113.196 als loon heeft ontvangen van Y en heeft dit bij de aanslag IB/PVV als belastbaar loon in aanmerking genomen. X heeft beroep ingesteld.

Rechtbank Noord-Holland acht sprake van omkering en verzwaring van de bewijslast wegens het ten onrechte niet in aanmerking nemen van gebruikelijk loon en een bijtelling privégebruik auto (die ter beschikking is gesteld door een dochtermaatschappij van holding). De Rechtbank acht de onderbouwing door de Inspecteur van de schatting onvoldoende, waardoor geen sprake is van een redelijke schatting. Zij oordeelt dat een bedrag van € 22.173 aan bijtelling privégebruik auto in aanmerking genomen moet worden nu dit door X ook niet betwist wordt. Daarnaast moet eenmaal het gebruikelijk loon van € 45.000 in aanmerking genomen worden, nu vaststaat dat X een aanmerkelijk belang had in holding en tevens arbeid verrichtte. Tot slot acht de Rechtbank het voldoende aannemelijk dat X driemaal het maandloon van € 9.433,04, zoals vermeld op de drie overgelegde loonspecificaties, van Y heeft genoten. De Rechtbank berekent het belastbaar loon en verzamelinkomen op € 95.472 en oordeelt dat de aanslag dienovereenkomstig verminderd dient te worden.

De omstandigheid dat geen sprake is van een redelijke schatting heeft niet tot gevolg dat sprake is van schending van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
27 oktober 2021
Rolnummer
20/4267
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2021:12139
NLF-nummer
NLF 2022/0137
Aflevering
13 januari 2022
bwbr0002320&artikel=27e

X