Direct naar content gaan

Samenvatting

Aan X (belanghebbende) is een navorderingsaanslag IB/PVV 2013 opgelegd die de Inspecteur bij uitspraak op bezwaar heeft gehandhaafd.

Rechtbank Amsterdam heeft de uitspraak op bezwaar vernietigd wegens het niet in acht nemen van artikel 7:2 Awb, bepaald dat de rechtsgevolgen van de vernietigde uitspraak op bezwaar in stand blijven en de Inspecteur veroordeeld tot vergoeding van immateriële schade, in de proceskosten en van het griffierecht.

Hof Amsterdam heeft het door X ingesteld hoger beroep ongegrond verklaard. Daarbij heeft het Hof zich aangesloten bij het oordeel van de Rechtbank dat het namens X gedane verzoek om uitstel van de behandeling van het bezwaar totdat de procedure over het jaar 2014 is geëindigd, een bijzondere omstandigheid is die in aanmerking moet worden genomen bij het berekenen van de mate waarin de redelijke termijn in de bezwaarfase is overschreden.

Voor zover X hiertegen in cassatie opkomt, worden de klachten met toepassing van artikel 81 Wet RO verworpen.

Er is voorts een klacht over het ontbreken van een beslissing op een door X aangevoerde grond voor het hoger beroep. Deze klacht slaagt.

Het hogerberoepschrift bevat de stelling dat de navorderingsaanslag, gelet op de hoogte van het nagevorderde bedrag, ‘valt onder het correctiebeleid’. De bestreden uitspraak bevat geen beslissing over dit beroep op het correctiebeleid. Het Hof had uit het procesverloop slechts kunnen afleiden dat de Inspecteur was teruggekomen van zijn in het verweerschrift betrokken standpunt, en tot het inzicht was gekomen dat het opleggen van de navorderingsaanslag niet in overeenstemming was met het correctiebeleid. Op dit punt had het hoger beroep gegrond verklaard moeten worden.

De Hoge Raad doet de zaak af. De opgelegde navorderingsaanslag moet als vernietigd worden beschouwd.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013
Instantie
HR
Datum instantie
17 februari 2023
Rolnummer
22/02495
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:249
Auteur(s)
mr. dr. I.J. Krukkert
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2023/0473
Aflevering
2 maart 2023
Judoreg
NFB5637
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16,bwbr0005537&artikel=7:2,bwbr0005537&artikel=7:2

Naar de bovenkant van de pagina