Direct naar content gaan

Samenvatting

Het thermale kuuroord Termas de Alcafache (Portugal) is een centrum voor eerstelijnszorg dat niet onder de Portugese nationale gezondheidsdienst valt en waar geen ziekenhuisopname mogelijk is. Het brengt zijn klanten een als ‘thermale inschrijving’ aangeduide dienst in rekening. 

Voor de dienst ‘klassieke thermale kuren’ moet vooraf een van de artsen van het kuuroord worden geraadpleegd, met het oog op het voorschrijven van de te volgen behandelingen. De Portugese belastingdienst is van mening dat deze dienst niet is vrijgesteld van btw en dat het hoge btw-tarief (23%) van toepassing is.

De Supremo Tribunal Administrativo (hoogste bestuursrechter, Portugal) heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Het HvJ verklaart het volgende voor recht. Artikel 132, lid 1, onderdeel b, Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de handeling bestaande in het openen van een persoonlijk dossier met medische achtergrondinformatie, die het recht verleent om in een kuuroord medische verzorging te verwerven, is vrijgesteld als handeling die nauw samenhangt met medische verzorging. Het dossier moet dan wel de benodigde medische gegevens bevatten, waarbij de raadpleging van die gegevens onontbeerlijk is om de verzorging te kunnen verstrekken en de nagestreefde therapeutische doelstellingen te kunnen bereiken.

Die medische verzorging en de daarmee nauw samenhangende handelingen moeten bovendien worden verricht onder sociale voorwaarden die vergelijkbaar zijn met voorwaarden die gelden voor publiekrechtelijke lichamen, door een centrum voor medische verzorging en diagnose of door een andere naar behoren erkende inrichting van dezelfde aard in de zin van artikel 132, lid 1, onderdeel b, Btw-richtlijn.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2010-2012
Instantie
HvJ
Datum instantie
13 januari 2022
Rolnummer
C‑513/20
ECLI
ECLI:EU:C:2022:18
Auteur(s)
Axel Spiessens
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2022/0199
Aflevering
27 januari 2022
Judoreg
NFB4779
celex32006l0112&artikel=132,celex32006l0112&artikel=132

Naar de bovenkant van de pagina