Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In een brief aan de staatssecretaris spreekt de Orde haar waardering uit over de snelheid en de omvang van de maatregelen die zijn gepresenteerd met de brieven van het kabinet van 12, 17 en 19 maart 2020.

In aansluiting op de NOB-brief in dit verband van 17 maart 2020, signaleert de Orde een aantal onduidelijkheden ter zake van de aanvraag voor uitstel van betaling en de melding betalingsonmacht en daarnaast een aantal mogelijke knelpunten op het gebied van btw en loonheffingen.

Voorts spreekt de Orde in deze brief zijn zorg uit dat het verzenden van verzoeken en meldingen per post de komende tijd lastig is voor veel bedrijven en intermediairs, gelet op de berichtgeving van PostNL dat de postverzending de komende tijd vertraging zal oplopen.

Om die reden vraagt de Orde aandacht voor de mogelijke consequenties hiervan en of bijvoorbeeld het openstellen van een algemeen e-mailadres – waar de verzoeken en meldingen kunnen worden ingediend – kan bijdragen aan de oplossing van deze problemen.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020 e.v.
Instantie
NOB
Datum instantie
26 maart 2020
NLF-nummer
NLF 2020/0815
Aflevering
2 april 2020

Naar de bovenkant van de pagina