Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Op 10 maart 2022 heeft de minister van Buitenlandse Zaken het belastingverdrag (met Protocol) tussen Nederland en Cyprus aan het parlement aangeboden (Trb. 2021, 80).

Het parlement heeft vervolgens besloten dat het nieuwe verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen. Er is derhalve geen sprake van een stilzwijgende goedkeuring van dit verdrag. Op 6 april 2022 zijn vanuit de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld over het verdrag. Deze zijn inmiddels door de staatssecretaris beantwoord.

Over het verdrag

Het verdrag is op dinsdag 1 juni 2021 in Nicosia ondertekend. Nederland heeft nu met alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) een belastingverdrag gesloten.

Met het belastingverdrag worden potentiƫle drempels (dubbele belasting) weggenomen die anders economische activiteiten in Cyprus en vanuit Cyprus in Nederland in de weg zouden kunnen staan. Ook zorgt een verdrag voor rechtszekerheid voor de belastingplichtigen in beide verdragslanden.

Daarnaast zijn in het verdrag afspraken gemaakt om belastingontwijking te voorkomen. Zo is in het verdrag een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat het verdrag enkel wordt gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Als hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid om een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag.

Met deze antimisbruikbepaling en de andere afspraken in het verdrag voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaarden van het zogeheten BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking. Het verdrag zal in beide landen de vereiste goedkeuringsprocedure doorlopen.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
2 juni 2022
Rolnummer
2022-0000158588
NLF-nummer
NLF 2022/1127
Aflevering
9 juni 2022

X