Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende), een Duits beleggingsfonds in de vorm van een Spezial-Sondervermögen, bepleit in deze procedure dat hij recht heeft op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting die ten laste van hem is ingehouden.

X is een Spezial-Sondervermögen met, onafgebroken, slechts één houder van bewijzen van deelgerechtigdheid in zijn vermogen. Een dergelijk beleggingsfonds moet worden aangemerkt als een privébeleggingsfonds van de deelgerechtigde en kan niet als fonds voor gemene rekening in de zin van artikel 2 Wet VpB 1969 worden gekwalificeerd, oordeelt Hof Den Bosch.

Noch X, noch die deelgerechtigde, kan aanspraak maken op teruggaaf van dividendbelasting. Dat zou slechts anders kunnen zijn indien X als doelvermogen aanspraak kan maken op teruggaaf van dividendbelasting. X kan wegens de uitgifte van bewijzen van deelgerechtigdheid aan de deelgerechtigde in zijn vermogen echter niet als doelvermogen worden gekwalificeerd.

X betoogt dat het desalniettemin recht heeft op voorkoming van economisch dubbele belastingheffing, door middel van de door hem verzochte teruggave van dividendbelasting, (kortweg) omdat X daar als naar vreemd recht opgericht fonds hoe dan ook recht op zou hebben. X beroept zich in dit verband onder meer op het arrest van het HvJ in de zaak A SCPI (HvJ 7 april 2022, C‑342/20, ECLI:EU:C:2022:276, NLF 2022/0831, met noot van Mengelers). Het Hof verwerpt het betoog.

In het onderhavige geval staat vast dat het verzoek niet (mede) namens de achterliggende deelgerechtigde tot het vermogen van X is gedaan. Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
2003-2012
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
20 juli 2022
Rolnummer
20/00524; 20/00525; 20/00526; 20/00527; 20/00528; 20/00529; 20/00530
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:2459
NLF-nummer
NLF 2022/1482
Aflevering
28 juli 2022

Naar de bovenkant van de pagina