Direct naar content gaan

Samenvatting

Suzlon Wind Energy Portugal (hierna: Suzlon) is een windenergieonderneming die met haar Indiase moederbedrijf een garantieovereenkomst had gesloten. In deze overeenkomst is een garantieafspraak vastgelegd, waarbij het moederbedrijf productgarantie moest leveren, terwijl Suzlon de kosten van door derden via het moederbedrijf geregelde zaken moest dragen.

Vanaf september 2007 zijn er barsten verschenen in (de wieken van de) door het moederbedrijf geleverde windturbines die nog onder de garantie vielen. Hierop volgend is er een dienstverleningsovereenkomst gesloten met het moederbedrijf, waarin de reparatie van de windturbines geregeld wordt in een klant-dienstverlenerverband.

Suzlon heeft de windturbines gerepareerd. Zij heeft het nodige materiaal aangeschaft van en bepaalde diensten uitbesteed aan derden, die de met die verkoop en verrichtingen overeenkomende facturen hebben uitgereikt. Blijkens haar boekhouding heeft Suzlon de btw afgetrokken over al deze handelingen.

Suzlon heeft debetnota’s verstuurd naar het moederbedrijf. Hierop is geen btw in rekening gebracht, en is geen vrijstellingsgrond vermeld. Volgens Suzlon gaat het niet om diensten onder bezwarende titel, maar louter om kasstromen waarover geen btw verschuldigd was omdat zij geen waarde toevoegden. De Portugese belastingdienst stelt daarentegen dat sprake is van diensten die aan het normale btw-tarief zijn onderworpen.

De Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) heeft over deze kwestie twee prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Het HvJ antwoordt op de vragen dat artikel 2, lid 1, onderdeel c, Btw-richtlijn, aldus moet worden uitgelegd dat handelingen die worden verricht in een contractueel kader houdende aanduiding van een verrichter van diensten, de ontvanger daarvan en de aard van de betrokken verrichtingen – die de belastingplichtige naar behoren in de boekhouding heeft opgenomen – onder een opschrift dat de aard van deze diensten bevestigt en waarvoor de verrichter een vergoeding van de werkelijke tegenwaarde van die diensten heeft ontvangen in de vorm van debetnota’s, een dienst onder bezwarende titel vormen in de zin van deze bepaling, ook al maakt de belastingplichtige eventueel geen winst en rust er garantie op de goederen ten aanzien waarvan de dienst is verricht.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2007-2009
Instantie
HvJ
Datum instantie
24 februari 2022
Rolnummer
C‑605/20
ECLI
ECLI:EU:C:2022:116
Auteur(s)
Maria van Helden
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2022/0536
Aflevering
17 maart 2022
Judoreg
NFB4885
celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=2

Naar de bovenkant van de pagina