Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Zowel de initiatiefnemers van dit wetsvoorstel als de minister van Veiligheid en Justitie hebben een aantal vragen van de Eerste Kamer beantwoord over dit initiatiefwetsvoorstel (33 987).

Met dit wetsvoorstel, dat op 28 maart door de Eerste Kamer werd aangenomen, willen D66, PvdA en VVD de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens hun huwelijk verwerven. Dit houdt in dat in het vervolg een onderscheid wordt gemaakt tussen schulden en vermogens van vóór en tijdens het huwelijk. Alles wat echtgenoten tijdens het huwelijk opbouwen, valt in de huwelijksgemeenschap. Alles wat echtgenoten vóór het huwelijk hebben opgebouwd, inclusief schulden, blijft privévermogen van die echtgenoot. Ook giften en erfenissen blijven voortaan altijd privévermogen en vallen niet meer automatisch in de huwelijksgemeenschap. Er zal dus sprake zijn van drie vermogens: het privévermogen van elk van de echtgenoten én het vermogen van de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap.

Naar verluidt is de vroegste datum van inwerkingtreding thans 1 januari 2018.

Naar beperking van de wettelijke gemeenschap

Vraag niet hoe, maar de huwelijksvermogensrechtelijke kogel is eindelijk door de kerk. Op 28 maart 2017 werd in de Eerste Kamer met 38 tegen 37 stemmen het wetsvoorstel aangenomen waarmee de Nederlandse wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Het stemmen bij ‘zitten en opstaan’ leverde een uitslag op die aan een spannende handbalwedstrijd deed denken. Men kan beter spreken van een stemming van ‘vallen en opstaan’. Zelfs nadat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer al was aangenomen, kwam nog een expertmeeting. Wie behoefte heeft om het nieuwe huwelijksvermogensrechtelijke basisstelsel in één zin te vangen, kan daar de navolgende quote uit de parlementaire geschiedenis van totstandkoming van dit wetje1 goed voor gebruiken:

 

Rubriek(en)
Civiel recht
Belastingtijdvak
2017 e.v.
Instantie
Eerste Kamer
Datum instantie
14 april 2017
Rolnummer
33 987
Auteur(s)
Bernard Schols
ScholsBurgerhartSchols
NLF-nummer
NLF 2017/0979
Aflevering
4 mei 2017
Judoreg
NFB459

X