Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2022, 18009) wijzigt het besluit van 18 juli 2008 (CPP2007/664M, Besluit voorkoming dubbele belasting. Voorkoming onder de toepassing van belastingverdragen). De wijziging betreft het intrekken van onderdeel 3.4, met betrekking tot het toepassen van de vrijstellingsmethode voor directeuren- en commissarissenbeloningen.

Het besluit van 18 juli 2008 is een samenvoeging en actualisering van de besluiten over de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting onder de toepassing van de belastingverdragen en de BRK. In dit besluit zijn ten opzichte van de in te trekken besluiten verschillende beleidswijzigingen aangebracht (zie met name onderdeel 3.2.3) en nieuwe beleidsbeslissingen opgenomen (zie met name onderdeel 3.2.4 en 3.3). In een enkel geval is een verduidelijking opgenomen die ook betrekking heeft op de werking van de voorkoming onder het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (onderdeel 2.5, eerste alinea). Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
1 januari 2023
Instantie
MvF
Datum instantie
8 juli 2022
Rolnummer
2022-178650
Auteur(s)
Hans van Walsem
vanOlde
NLF-nummer
NLF 2022/1499
Aflevering
4 augustus 2022
Judoreg
NFB5181

Naar de bovenkant van de pagina