Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De minister van Financiën heeft de 31 pagina’s tellende nota naar aanleiding van het verslag bij dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden. Dit wetsvoorstel verbiedt het verlenen van trustdiensten aan cliënten gevestigd of woonachtig in de Russische Federatie of de Republiek Belarus en wijzigt daartoe de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) teneinde de integriteit van het financiële stelsel in Nederland te bevorderen. Met dit wetsvoorstel wordt een spoedmaatregel getroffen in het licht van de inval van Rusland in Oekraïne en de ernstige schending van het internationale recht. Na de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne besloot de Europese Unie onder andere individuele en financiële sancties op te leggen. Een van de doelstellingen van deze sancties is het beperken van geldstromen uit Rusland in de Europese Unie. Dit wetsvoorstel verbiedt in aanvulling daarop de dienstverlening door Nederlandse trustkantoren ten behoeve van die geldstromen.

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
27 mei 2022
Rolnummer
36 080
NLF-nummer
NLF 2022/1049
Aflevering
2 juni 2022

X