Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(19)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(4)

X, een Pools onderdaan met woonplaats in Polen, heeft voor Format, dat gevestigd is in Polen, gewerkt in het kader van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur in het tijdvak van 20 oktober 2006 tot en met 31 december 2009. Tijdens dit tijdvak werkte hij vanaf 23 oktober 2006 in Frankrijk, van 5 november 2007 tot en met 6 januari 2008 in het Verenigd Koninkrijk, en vervolgens vanaf 7 januari 2008 opnieuw in Frankrijk. De bevoegde Poolse autoriteiten hebben geweigerd om aan X een E101-formulier uit te reiken ter bevestiging van het feit dat hij onder het Poolse socialezekerheidsstelsel viel uit hoofde van de arbeid die hij voor Format had verricht. De Sąd Najwyższy (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Polen) heeft aan het HvJ gevraagd of artikel 14, lid 2, Verordening 1408/71 op X van toepassing is, waardoor hij onder het Poolse zekerheidsstelsel blijft vallen gedurende zijn werkzaamheden in het buitenland.

Het HvJ verklaart het volgende voor recht:

Artikel 14, lid 2, Verordening 1408/71 moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op een persoon die in het kader van één enkele arbeidsovereenkomst die is gesloten met één enkele werkgever en die in de uitoefening van een beroepsactiviteit in meerdere lidstaten voorziet, gedurende meerdere opeenvolgende maanden uitsluitend op het grondgebied van elk van deze lidstaten werkzaamheden verricht, wanneer de duur van de ononderbroken tijdvakken van werkzaamheden van die persoon in elk van deze lidstaten meer dan twaalf maanden bedraagt, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
2006-2009
Instantie
HvJ
Datum instantie
20 mei 2021
Rolnummer
C-879/19
ECLI
ECLI:EU:C:2021:409
Auteur(s)
Gabriëlle van de Ven
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2021/1156
Aflevering
10 juni 2021
Judoreg
NFB4378
bwbv0001506&artikel=267

X