Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De staatssecretaris en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben de kabinetsreactie op het rapport van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het Nederlandse beleid voor de ondersteuning van belastingheffing in ontwikkelingslanden naar de Tweede Kamer gestuurd.


De IOB concludeert in zijn algemeenheid dat de belangen van ontwikkelingslanden een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen in het Nederlandse beleid op het gebied van (internationale) belastingheffing. In het afgelopen decennium is een duidelijke koerswijziging ingezet door Nederland. Het rapport geeft aan dat dit onder meer blijkt uit de significante verhoging van de uitgaven voor technische assistentie, alsmede uit de onderhandelingen op het gebied van (internationale) belastingheffing en de Notities Fiscaal Verdragsbeleid uit 2011 en 2020.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 oktober 2021
NLF-nummer
NLF 2021/2102
Aflevering
4 november 2021

X