Direct naar content gaan

Samenvatting

Fluvius Antwerpen heeft aan MX voor de levering van elektriciteit een bedrag van € 813,41 (btw inbegrepen) in rekening gebracht. Deze facturatie gebeurde niet wegens levering op grond van de openbaredienstverplichting. De facturatie gebeurde omdat MX op zijn woonadres elektriciteit afnam zonder daarvoor een contract te sluiten met een commerciële energieleverancier en zonder dat eerst een overeenkomst met hem op dat adres was opgezegd door een (andere) commerciële energieleverancier.

De verwijzende rechter (Vredegerecht te Antwerpen) vraagt zich af of de bepalingen waarin is voorzien in btw-heffing, niet in strijd zijn met de Btw-richtlijn. Hij heeft prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

A-G Kokott geeft het HvJ in overweging om de vragen als volgt te beantwoorden.

  1. Artikel 2, lid 1, onderdeel a, Btw-richtlijn, gelezen in samenhang met artikel 14, lid 1, ervan, moet aldus worden uitgelegd dat de onrechtmatige afname van elektriciteit moet worden aangemerkt als een levering van goederen onder bezwarende titel, wanneer de wettelijk verschuldigde vergoeding is gebaseerd op het verbruik.
  2. Artikel 9, lid 1, Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een distributienetbeheerder ook dan een economische activiteit kan verrichten wanneer hij als bijkomstige activiteit ook stroom levert. Dit is het geval wanneer zich bij die levering, bijvoorbeeld wegens onrechtmatige stroomafname, een aan zijn economische activiteit als distributienetbeheerder verbonden risico verwezenlijkt.
  3. Van werkzaamheden van onbeduidende omvang in de zin van artikel 13, lid 1, derde alinea, Btw-richtlijn kan alleen sprake zijn wanneer het publiekrechtelijk lichaam niet op grond van andere activiteiten als belastingplichtige moet worden aangemerkt.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
7 mei 2017 t/m 7 augustus 2019
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
12 januari 2023
Rolnummer
C-677/21
ECLI
ECLI:EU:C:2023:24
Auteur(s)
mr. dr. W.J. Blokland
Vrije Universiteit/Hof Amsterdam
NLF-nummer
NLF 2023/0256
Aflevering
2 februari 2023
Judoreg
NFB5572
bwbr0002629&artikel=5b,bwbr0002629&artikel=7&lid=1,bwbr0002629&artikel=7&lid=3,celex32006l0112&artikel=13,celex32006l0112&artikel=14,celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=9,celex32006l0112&artikel=13,celex32006l0112&artikel=14,celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina