Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(2)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(2)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Spanje kent een heffing op het gebruik van binnenwateren voor de productie van elektriciteit die enkel wordt opgelegd aan producenten van hydro-elektrische energie die actief zijn in intercommunautaire stroomgebieden. Producenten van hydro-elektrische energie die actief zijn in communautaire stroomgebieden zijn niet aan deze heffing onderworpen.

De Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje) heeft aan het HvJ gevraagd of deze heffing strijdig is met het VWEU en/of Richtlijn 2009/72 (Elektriciteitsrichtlijn). Tevens heeft de Tribunal Supremo aan het HvJ gevraagd of er sprake is van het verlenen van verboden staatssteun aan de producenten van hydro-elektrische energie die actief zijn in communautaire stroomgebieden en die niet aan deze heffing zijn onderworpen.

Het HvJ verklaart voor recht dat de onderhavige heffing niet strijdig is met het VWEU en de Elektriciteitsrichtlijn. Voorts verklaart het HvJ voor recht dat er geen sprake is van verboden staatssteun.

Het HvJ behandelt acht gevoegde zaken waarin prejudici√ęle vragen zijn gesteld over Spaanse maatregelen met betrekking tot het gebruik van binnenwateren voor de productie van elektriciteit. De betreffende maatregelen geven uitvoering aan Richtlijn 2000/60 inzake het communautaire waterbeleid en Richtlijn 2009/72 inzake de interne markt voor elektriciteit. In Richtlijn 2000/60 is bepaald dat de lidstaten de nodige maatregelen dienen te treffen om de toestand van alle oppervlaktewateren te beschermen, te verbeteren en te herstellen. Ter uitvoering van deze richtlijn is met de Spaanse Energiewet van 2012 een extra bepaling toegevoegd aan de nationale Waterwet, waarin voorzien wordt in een heffing op het gebruik van binnenwateren voor de productie van elektrische energie. Deze heffing is volgens de letter¬†van de wet ingevoerd ter bescherming en verbetering van de openbare watervoorraden, maar het lijdt volgens de verzoekers in de hoofdgedingen en ook volgens A-G Hogan weinig twijfel dat de heffing met name bedoeld is om de gegenereerde inkomsten uit de elektriciteitssector te verhogen.

De vervuiler betaalt

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2013 e.v.
Instantie
HvJ
Datum instantie
7 november 2019
Rolnummer
C-105/18 t/m C-113/18
ECLI
ECLI:EU:C:2019:935
Auteur(s)
Lindsey Theuns
Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2019/2600
Aflevering
28 november 2019
Judoreg
NFB2891
bwbv0001506&artikel=107&lid=2,bwbv0001506&artikel=191

X