Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(42)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(2)

Aan X (belanghebbende) zijn aanslagen forensenbelasting voor de jaren 2017, 2018 en 2019 opgelegd van resp. € 672,56, € 666,20 en € 761,38 ten aanzien van een woning in de gemeente Schouwen-Duiveland. Volgens X is in de jaren 2017 tot en met 2019 niet voldaan aan het zogenoemde 90-dagencriterium. X heeft foto’s overgelegd waaruit volgens hem blijkt dat, vanwege een verbouwing, adequaat eigen gebruik van de betreffende woning niet mogelijk was. Daarnaast wordt door het waterverbruik bevestigd dat de woning niet meer dan 90 dagen ter beschikking kan hebben gestaan, aldus X.

Ten aanzien van het jaar 2017 is niet gebleken dat de Heffingsambtenaar uitspraak op bezwaar heeft gedaan. Voor zover het beroep ziet op de forensenbelasting over het jaar 2017 merkt Rechtbank Zeeland-West-Brabant het beroep aan als een beroep wegens het niet tijdig beslissen op het bezwaar van X. Dit is gegrond. De Rechtbank bepaalt dat de Heffingsambtenaar binnen twee weken na de dag waarop deze uitspraak wordt verzonden alsnog een besluit bekendmaakt.

Het bezwaar tegen de aanslag 2018 is door de Heffingsambtenaar terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat het niet tijdig is ingediend. In zoverre is het beroep ongegrond.

Ten aanzien van het jaar 2019 heeft de Heffingsambtenaar niet aannemelijk gemaakt dat X de woning in 2019 voor meer dan 90 dagen ter beschikking had voor hemzelf of zijn gezin. De Heffingsambtenaar heeft dat standpunt onderbouwd met foto’s waaruit zou blijken dat het huisje gemeubileerd was en niet verbouwd werd, maar ter zitting is gebleken dat die foto’s zijn genomen van een ander huisje, dat is gelegen op een ander park. De Rechtbank herroept de aanslag forensenbelasting 2019.

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2017-2019
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
23 december 2021
Rolnummer
19/6715; 19/6716; 19/6717
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:6670
NLF-nummer
NLF 2022/0151
Aflevering
13 januari 2022
bwbr0005416&artikel=223

X