Direct naar content gaan

Samenvatting

In een brief aan de Eerste Kamer geeft de staatssecretaris aan dat het kabinet het voornemen heeft om per 1 januari 2024 een btw-nultarief op groente en fruit in te voeren. Met een uitvoeringstoets zal worden nagegaan of deze datum ook uitvoeringstechnisch haalbaar is. Invoering van een btw-nultarief op groente en fruit brengt ook een dekkingsvraagstuk met zich mee. Afhankelijk van de afbakening van groente en fruit gaat het om een derving ter grootte van structureel € 1 miljard euro per jaar. De besluitvorming over uitgaven en dekking daarvan lopen via het gebruikelijke begrotingsproces (voorjaars- en augustusbesluitvorming). Daarnaast wordt op dit moment een onderzoek gedaan naar de mogelijke afbakeningsvarianten. Een zorgvuldig proces bij het invoeren van een btw-nultarief is daarom geboden, aldus de staatssecretaris.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
2 december 2022
Rolnummer
172279U
NLF-nummer
NLF 2022/2411
Aflevering
8 december 2022
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina