Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Over de tijdvakken in het kalenderjaar 2019 diende X (bv; belanghebbende) € 1.686 loonheffingen op aangifte af te dragen. X heeft op 20 december 2019 echter – mede op basis van correctieberichten – € 3.372 loonheffingen afgedragen, ofwel € 1.686 te veel.

De Belastingdienst heeft aan X € 2.248 terugbetaald, ofwel € 562 te veel.

In geschil is een aan X met dagtekening 17 maart 2020 opgelegde naheffingsaanslag van € 562.

Volgens Rechtbank Gelderland was de Inspecteur bevoegd de naheffingsaanslag op te leggen, maar daar is Hof Arnhem-Leeuwarden het niet mee eens.

Op grond van artikel 20, lid 1, eerste zin, AWR kan de Inspecteur te weinig geheven belasting naheffen indien belasting die op aangifte behoort te worden voldaan of afgedragen, geheel of gedeeltelijk niet is betaald. In casu is geen sprake van de omstandigheid dat ‘belasting die op aangifte behoort te worden voldaan of afgedragen, geheel of gedeeltelijk niet is betaald’. Dat wordt niet anders als een inhoudingsplichtige (ten onrechte) een correctiebericht of aangifte indient waarin staat dat wel loonheffingen zouden moeten worden afgedragen.

Voorts kan – als al zou moeten worden aangenomen dat X loonheffingen moest afdragen – geen naheffingsaanslag worden opgelegd als de belasting waarop de naheffingsaanslag betrekking zou hebben, is betaald. Aangezien X op 20 december 2019 de volgens de correctieberichten verschuldigde loonheffingen heeft betaald, kunnen deze loonheffingen niet op grond van artikel 20, lid 1, eerste zin, AWR worden nageheven.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
5 juli 2022
Rolnummer
21/00820
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:5846
NLF-nummer
NLF 2022/1415
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0002320&artikel=20,bwbr0002320&artikel=20

Naar de bovenkant van de pagina