Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur heeft aan X (belanghebbende) over het tijdvak van 27 augustus 2019 tot en met 13 mei 2020 een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting opgelegd, ten bedrage van € 949, alsmede bij beschikking van gelijke datum een boete van € 949.

Bij Rechtbank Noord-Holland is niet in geschil dat X op de weg heeft gereden tijdens de schorsing. De vraag is of hem een geslaagd beroep op de vrijstelling voor apk-keuring toekomt. Omdat het om een vrijstelling gaat, is het aan X om aannemelijk te maken dat hij op 21 februari 2020 gebruik van de weg heeft gemaakt met het oog op een te verrichten apk-keuring. Naar het oordeel van de Rechtbank is X hierin niet geslaagd. Er zijn geen bescheiden overgelegd van een apk-keuring op 21 februari 2020. Er is namelijk geen apk-rapport van de RDW van een keuring op 21 februari 2020; er is alleen een apk-keuring bekend van de datum 11 maart 2020. Ook van een eerdere afmelding met afkeurpunten of een afkeuringsrapport is in het dossier niets te vinden. Daar komt nog bij dat de Inspecteur heeft gewezen op een aantal omstandigheden die vraagtekens oproepen over de door X ingenomen stellingen, zoals onder meer dat de controlelocatie en rijrichting niet sporen met de stelling dat hij naar de garage reed en dat er nog een voor langere tijd geldige apk-keuring was. De naheffingsaanslag en de boete blijven in stand.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
27 augustus 2019 t/m 13 mei 2020
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
9 juni 2022
Rolnummer
20/5607
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:5014
NLF-nummer
NLF 2022/1474
Aflevering
28 juli 2022
bwbr0006324&artikel=72,bwbr0006324&artikel=72,bwbr0007311&artikel=22,bwbr0007311&artikel=22

Naar de bovenkant van de pagina