Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Het wetsvoorstel ‘Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen’ (35 957) werd op 5 november 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel voorziet in delegatiegrondslagen om de regelingen inzake de hersteloperatie toeslagen voor kinderen, gedupeerden in de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget en ex-partners bij algemene maatregel van bestuur vorm te kunnen geven. Met de inwerkingtreding van de Wet hersteloperatie toeslagen (36 151) zijn de twee eerstgenoemde regelingen al in werking getreden. Het voornemen is om de ex-partnerregeling bij een aanvullend wetsvoorstel te introduceren. Hiermee dient wetsvoorstel 35 957 geen doel meer.

De staatssecretaris heeft de Kamer toegezegd om dit wetsvoorstel in te trekken op het moment dat de Wet hersteloperatie toeslagen door beide Kamers zou zijn aanvaard. Nu daarvan sprake is, wordt het onderhavige wetsvoorstel ingetrokken.

Metadata

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2023
Instantie
MvF
Datum instantie
9 maart 2023
Rolnummer
35 957
NLF-nummer
NLF 2023/0588
Aflevering
16 maart 2023

Naar de bovenkant van de pagina