Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris gevraagd wanneer het wetsvoorstel ‘Aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022’ aan de Kamer wordt aangeboden.

De staatssecretaris laat weten dat het kabinet op 14 april 2022 het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State heeft ontvangen.

Het streven is om dit wetsvoorstel rond het meireces van 2022 bij de Kamer in te dienen. Dit wetsvoorstel bevat maatregelen die zo vroeg mogelijk in het jaar 2022 effect beogen te sorteren op de koopkracht. Daarnaast dient dit voorstel ter codificatie van reeds genomen beleidsbesluiten vooruitlopend op deze wetgeving. Gezien het voorgaande wordt een spoedige behandeling door de Kamer op prijs gesteld.

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2022
Instantie
MvF
Datum instantie
19 april 2022
Rolnummer
2022-0000118936
NLF-nummer
NLF 2022/0817
Aflevering
21 april 2022

X