Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2020, 50146 van 25 september 2020 ) is een actualisatie van het besluit van 16 juni 2020, 2020-109040 (Stcrt. 2020, 33204). Dit besluit bevat goedkeuringen waardoor een eigenwoningschuld die onder聽de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege (dreigende) betalingsproblemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de daardoor ontstane aflossingsachterstand op een andere wijze dan waarin wettelijk is voorzien, wordt ingehaald. Daarnaast wordt in dit besluit toegelicht op welk moment de tijdens de betaalpauze verschuldigde rente aftrekbaar is. Dit besluit geldt onder聽voorwaarden ook voor al v贸贸r 8 mei 2020 overeengekomen betaalpauzes in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Ten opzichte van het vorige besluit is de periode verlengd waarbinnen de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeen kunnen komen en is de maximale duur van de betaalpauze verlengd. Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. Met deze aanpassingen is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Het besluit van 16 juni 2020, 2020-109040, is ingetrokken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, oftewel 26 september 2020.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
26 september 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
22 september 2020
Rolnummer
2020-20122
NLF-nummer
NLF 2020/2084
Aflevering
1 oktober 2020
bwbr0011353&artikel=3.119a,bwbr0011353&artikel=3.119a,bwbr0011353&artikel=3.119e&lid=1,bwbr0011353&artikel=3.119e&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina