Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Rechtbank Rotterdam behandelt in deze zaak het beroep van X (belanghebbende) tegen het niet tijdig beslissen op een herbeoordelingsverzoek in het kader van de kinderopvangtoeslag.

X heeft het verzoek op 6 januari 2020 gedaan. Bij brief van 23 juni 2021 heeft de Belastingdienst/Toeslagen aan X medegedeeld dat zij op basis van een zogenoemde lichte toets in aanmerking komt voor een (minimaal) compensatiebedrag van € 30.000. In deze brief staat ook dat de herbeoordeling van haar verzoek nog niet klaar is en dat hierover pas later een definitief besluit wordt genomen.

Wat betreft het verzoek tot herbeoordeling is niet in geschil dat de beslistermijn hiervoor is overschreden. X heeft de Inspecteur op 10 januari 2022 in gebreke gesteld en sindsdien zijn twee weken voorbijgegaan.

In casu is de dwangsomregeling van toepassing en is de Belastingdienst/Toeslagen een dwangsom verbeurd.

De Rechtbank houdt in zaken als de onderhavige de lijn aan dat sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat afgeweken moet worden van de standaardtermijn van twee weken. Zij houdt een nadere beslistermijn aan van twaalf weken. De termijn gaat lopen op de dag na de datum van het verweerschrift.

Sinds het indienen van het verweerschrift tot aan de datum van de onderhavige uitspraak is die termijn al ruimschoots verstreken. Daarom bepaalt de Rechtbank dat de Belastingdienst/Toeslagen binnen twee weken na de verzending van deze uitspraak alsnog op het verzoek moet beslissen. Bij overschrijding verbeurt de Belastingdienst/Toeslagen een dwangsom. De Rechtbank stelt de hoogte van deze dwangsom vast op € 100 per dag dat de termijn overschreden wordt, met een maximum van € 15.000.

De reeds verbeurde dwangsom wordt vastgesteld op € 1.442.

Metadata

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2022
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum instantie
5 september 2022
Rolnummer
22/1222
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2022:7589
Auteur(s)
Edwin Thomas
Tilburg University/Zelfstandig belastingadviseur
NLF-nummer
NLF 2022/1885
Aflevering
29 september 2022
Judoreg
NFB5242

Naar de bovenkant van de pagina