Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

In oktober 2020 heeft de staatssecretaris het plan van aanpak Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) aan de Tweede Kamer toegestuurd. Sindsdien is de Kamer een aantal keren geïnformeerd over de voortgang van de verschillende trajecten. Tijdens het commissiedebat Belastingdienst van 22 juni 2021 heeft de staatssecretaris de Kamer toegezegd eens per kwartaal een rapportage over HVB te sturen. Deze rapportagecyclus richt zich specifiek op de omgang met (persoons)registraties, risicomodellen en het gebruik van persoonsgegevens zoals nationaliteit. Met deze brief stuurt de staatssecretaris de Kamer de kwartaalrapportage HVB over het derde kwartaal van 2021. In deze brief gaat de staatssecretaris in op drie belangrijke elementen binnen HVB: de compliantie met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), het informeren van burgers die geregistreerd stonden in de in februari 2020 uitgezette Fraudesignaleringsvoorziening (FSV), en het vormgeven van de herstelacties bij de mogelijke onterechte gevolgen van die registraties.

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 juli t/m 30 september 2021
Instantie
MvF
Datum instantie
25 november 2021
Rolnummer
2021-0000235931

X