Direct naar content gaan

Samenvatting

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft op 16 september 2022 V&A 17-008 (Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase), V&A 17-009 (Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking), V&A 17-021 (Prijsgeven van een oudedagsverplichting op ingangsdatum vanwege onderdekking) en V&A 18-004 (Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct) geactualiseerd.

In het besluit van 22 juni 2022, 2022-13302, NLF 2022/1296 is vooruitlopend op een voorgenomen wetswijziging goedgekeurd dat de leeftijdsgrens voor de aankoop van een lijfrente niet van toepassing is indien de oudedagsverplichting wordt aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct. De gevolgen hiervan zijn opgenomen in de genoemde V&A’s.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
16 september 2022
Rolnummer
V&A 17-008; 17-009; 17-021; 18-004
NLF-nummer
NLF 2022/1833
Aflevering
22 september 2022
bwbr0002471&artikel=38p,bwbr0002471&artikel=38p,bwbr0011353&artikel=10a.18,bwbr0011353&artikel=10a.18,bwbr0011353&artikel=3.125,bwbr0011353&artikel=3.125,bwbr0011353&artikel=3.126,bwbr0011353&artikel=3.126

Naar de bovenkant van de pagina