Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Italiaanse vennootschap KRI spa is opgekomen tegen een naheffingsaanslag voor de invordering van accijnzen op aardolieproducten met betrekking tot 161 verzendingen onder schorsing van accijns die tussen 22 augustus 2005 en 30 juni 2006 zijn verricht met als bestemming de Sloveense onderneming BMP.

De Italiaanse douaneautoriteiten stelde deze naheffingsaanslag vast na, op basis van de informatie die de Sloveense douaneautoriteiten in het kader van fiscale administratieve bijstand daartoe hadden verstrekt, te hebben geconstateerd dat op de achterzijde van drie exemplaren van de begeleidende administratieve documenten valse verklaringen stonden.

De Italiaanse feitenrechter heeft geoordeeld dat er sprake was van een onregelmatige onttrekking van aardolieproducten (benzine/diesel) onder schorsing van accijns (belastingentrepot), en dat KRI spa als entrepothouder aansprakelijk is voor de ontdoken accijns. De onrechtmatige handeling van een derde (vervalsing van de douanedocumenten voor het vervoer naar Sloveens grondgebied, naar BMP) is volgens de feitenrechter niet relevant.

Over de vraag of deze uitleg in overeenstemming is met de Accijnsrichtlijn (Richtlijn 92/12), heeft de Corte suprema di cassazione aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Belastingtijdvak
22 augustus 2005 t/m 30 juni 2006
Instantie
HvJ
Datum instantie
19 juli 2022
Rolnummer
C-323/22
NLF-nummer
NLF 2022/1552
Aflevering
11 augustus 2022

Naar de bovenkant van de pagina