Direct naar content gaan

Samenvatting

De NOB is van mening dat de voorgestelde regeling op hoofdlijnen goed in elkaar steekt en een relatief overzichtelijke en evenwichtige indruk maakt. Uiteraard zijn er nog een aantal vragen en opmerkingen. Onder andere over de interactie tussen de solidariteitsbijdrage en de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, een nadere toelichting daarop zou zeer wenselijk zijn. Ook op de invulling van de referentiewinst, overwinst en bijdrageplicht zou een nadere toelichting wenselijk zijn.

Het wetsvoorstel

Nederland voert een tijdelijke solidariteitsbijdrage voor de fossiele sector in. Deze solidariteitsbijdrage wordt ingevoerd met terugwerkende kracht over het jaar 2022. Hiermee worden de grote winsten die behaald zijn of worden als gevolg van flink gestegen energietarieven aanvullend belast. De opbrengst van deze solidariteitsbijdrage van naar verwachting € 3,2 miljard wordt gebruikt voor de bekostiging van het energieplafond voor kleinverbruikers.

Met dit wetsvoorstel voert het kabinet de verordening noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen van de Europese Unie uit. Onderdeel van deze verordening is de verplichte introductie van een tijdelijke solidariteitsbijdrage over het jaar 2022. Deze tijdelijke solidariteitsbijdrage gaat gelden voor de overwinst van bedrijven met activiteiten in de ruwe olie, aardgas, kolen en de raffinage van aardolie (fossiele sector). Het wetsvoorstel is op 31 oktober 2022 ingediend bij de Tweede Kamer.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Overig
Belastingtijdvak
2022
Instantie
NOB
Datum instantie
11 november 2022
Rolnummer
36 235
NLF-nummer
NLF 2022/2242
Aflevering
17 november 2022
bwbr0002672&artikel=8,bwbr0002672&artikel=8,bwbr0002672&artikel=15,bwbr0002672&artikel=15

Naar de bovenkant van de pagina