Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Roemeense verzekeringsmaatschappij Uniqa biedt in Roemenië verzekeringen aan die de risico’s van auto-ongevallen en ziektekosten dekken voor ongevallen die zich buiten het grondgebied van deze lidstaat voordoen.

Uniqa heeft aan corresponderende buiten de EU gevestigde vennootschappen behandelingsvergoedingen betaald voor de diensten ter afhandeling van de schade-eisen die zij ten behoeve van de cliënten van Uniqa hadden verricht.

Naar aanleiding van een belastingcontrole is Uniqa aangeslagen voor aanvullende btw over de behandelingsvergoedingen ten bedrage van in totaal RON 3.706.077 (ongeveer € 752.388). De belastingautoriteit stelt dat de plaats van de diensten ter zake van de behandeling van schadegevallen de plaats is waar de afnemer zijn zetel heeft, in casu Roemenië.

In een geding over de vaststelling van de plaats van dienst heeft de Înalta Curte de Casație și Justiție (Roemenië) aan het HvJ de prejudiciële vraag gesteld of op de onderhavige diensten artikel 59 Btw-richtlijn van toepassing is.

In casu is evenwel niet artikel 59 Btw-richtlijn (geldend vanaf 1 januari 2010) relevant voor de beslechting van het geding betreffende diensten in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2009 maar artikel 56, lid 1, onder c, Btw-richtlijn, aldus het HvJ.

Het HvJ verklaart voor recht dat artikel 56, lid 1, onder c, Btw-richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat door derde ondernemingen verrichte diensten ter zake van de behandeling van schadegevallen in naam en voor rekening van een verzekeringsmaatschappij niet vallen onder ’diensten verricht door raadgevende personen, ingenieurs, adviesbureaus, advocaten, accountants en andere soortgelijke diensten, alsmede informatieverwerking en informatieverschaffing’ in de zin van die bepaling.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1 januari 2007 tot en met 31 december 2009
Instantie
HvJ
Datum instantie
1 augustus 2022
Rolnummer
C‑267/21
ECLI
ECLI:EU:C:2022:614

Naar de bovenkant van de pagina