Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is sinds 2008 inwoner van België. Zij was gehuwd met Y (hierna: de ex-partner). X en de ex-partner waren gezamenlijk eigenaar van een woning. Op de woning rustte een hypothecaire geldlening, waarvoor zij beiden hoofdelijk aansprakelijk waren. De ex-partner heeft de woning verlaten en staat per 3 februari 2015 ingeschreven op een ander adres. X is in de woning blijven wonen. X had in 2016 geen fiscaal partner. Zij heeft in 2016 de volledige ter zake van de woning verschuldigde hypotheekrente betaald.

Op 17 september 2018 heeft de ex-partner zijn helft van de eigendom van de woning geleverd aan X. Op diezelfde datum is een hypotheek gevestigd op de woning op naam van X en haar nieuwe partner. De ex-partner is hierbij door de bank uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid ontslagen.

De Inspecteur heeft bij de aanslag IB/PVV 2016 van X het eigenwoningforfait en de eigenwoningrente slechts voor 50 procent in aanmerking genomen. X acht dat onterecht en heeft beroep ingesteld.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaart het beroep ongegrond. Aangezien sprake is van een opschortende voorwaarde en vaststaat dat de ex-partner pas in 2018 door de bank is ontslagen uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid, heeft toedeling van de volledige economische eigendom van de woning aan X in 2016 nog niet plaatsgevonden. X heeft dat jaar voor 50 procent de eigendom van de woning, waardoor de woning slechts voor 50 procent kwalificeert als eigen woning. Partijen zijn het er in dat geval over eens dat de (negatieve) inkomsten uit eigen woning door de Inspecteur op het juiste bedrag zijn vastgesteld.

X heeft in 2016 ook geen recht op aftrek vanwege onderhoudsverplichtingen, oordeelt de Rechtbank.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
5 januari 2023
Rolnummer
21/3400
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2023:51
NLF-nummer
NLF 2023/0221
Aflevering
26 januari 2023
bwbr0011353&artikel=3.111,bwbr0011353&artikel=3.111

Naar de bovenkant van de pagina