Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) is opgericht naar Nederlands recht. Alle aandelen in X zijn in handen van een natuurlijk persoon (hierna: de aandeelhouder) die in Zwitserland woont.

De plaats van de werkelijke leiding van X is gelegen in Malta. Ingevolge de in Malta geldende wetgeving is zij ter zake van buiten Malta behaalde inkomsten slechts aan belasting onderworpen voor zover deze inkomsten zijn overgemaakt naar Malta of aldaar zijn ontvangen.

Over 2013 is de aandeelhouder ter zake van een schuld aan X een bedrag van € 53.485 aan rente aan haar verschuldigd geworden. De rente is niet overgemaakt naar Malta of aldaar ontvangen.

X heeft in haar aangifte vennootschapsbelasting 2013 een belastbaar bedrag van nihil vermeld. De Inspecteur heeft bij het vaststellen van de aanslag vennootschapsbelasting voor dat jaar het belastbare bedrag verhoogd met de rente.

Voor Hof Arnhem-Leeuwarden was onder meer in geschil of de toepassing van artikel 2, lid 5, Verdrag Nederland-Malta tot gevolg heeft dat Nederland bevoegd is om belasting te heffen over de rente, voor zover die rente niet is overgemaakt naar Malta of aldaar is ontvangen. Het Hof heeft deze vraag bevestigend beantwoord en geoordeeld dat de rente tot de Nederlandse belastbare grondslag van X behoort.

Tegen dit oordeel heeft X met twee middelen cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad oordeelt dat beide middelen falen. Het Hof heeft terecht geoordeeld dat artikel 2, lid 5, Verdrag Nederland-Malta tot gevolg heeft dat Nederland bevoegd is om belasting te heffen over de rente, voor zover de rente niet is overgemaakt naar Malta of aldaar is ontvangen.

Conform Conclusie A-G Wattel (NLF 2021/1022, met noot van Vergouwen).

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2013
Instantie
HR
Datum instantie
1 juli 2022
Rolnummer
20/03826
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:974
Auteur(s)
Jan Gooijer
Vrije Universiteit en Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland
NLF-nummer
NLF 2022/1385
Aflevering
21 juli 2022
Judoreg
NFB5141
bwbv0003762&artikel=2,bwbv0003762&artikel=2,bwbv0003762&artikel=3,bwbv0003762&artikel=3,bwbv0003762&artikel=7,bwbv0003762&artikel=7

Naar de bovenkant van de pagina