Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(1)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

De Inspecteur heeft naar aanleiding van aangiften BPM ter zake van 53 auto’s zeven naheffingsaanslagen opgelegd. In hoger beroep is de naheffing ter zake van 51 auto’s in geschil.

X (belanghebbende) stelt dat de zaken moeten worden teruggewezen naar Rechtbank Zeeland-West-Brabant, aangezien de rechten van de verdediging zouden zijn geschonden. X heeft geen toestemming gekregen om geluidsopnamen van de zitting te maken en is hierdoor in haar procesbelang geschaad.

Hof Den Bosch oordeelt dat de Rechtbank, gelet op artikel 8:61, lid 2, Awb bevoegd was om toestemming voor het opnemen van de volledige zitting te weigeren.

In alle zaken spelen dezelfde primaire (herleidingsmethode) en subsidiaire (kentekenlijsten) standpunten en worden per auto indien van toepassing dezelfde aanvullende standpunten ingenomen, zoals uitvoer, XRAY, leeftijdskorting en historisch tarief.

Het Hof oordeelt dat bij de Rechtbank geen compromis is bereikt over de BPM en dat X steeds een voorbehoud heeft gemaakt wat betreft het niet prijsgeven van standpunten.

Het Hof verklaart het hoger beroep ten aanzien van twee auto’s gegrond. Ten aanzien van een Audi stelt X volgens het Hof terecht dat het tarief van 2013 dient te worden toegepast. Anders dan de Inspecteur betoogt, is het standpunt niet tardief. Dit betekent dat de naheffingsaanslag van € 5.866 met € 370 dient te worden verminderd tot € 5.496. Ten aanzien van een BMW wordt de naheffingsaanslag door gewekt vertrouwen met € 67 verminderd tot € 13.278.

Het Hof laat de beslissing van de Rechtbank over de proceskosten in stand. De zaken worden niet aangemerkt als zwaarder dan gemiddeld. Het totale bedrag van aan X te vergoeden proceskosten wordt vastgesteld op € 1.844,74.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Autobelastingen
Belastingtijdvak
niet bekend
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
14 april 2022
Rolnummer
21/00261 e.a.
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:1427
NLF-nummer
NLF 2022/0933
Aflevering
12 mei 2022
bwbr0005537&artikel=8:36e,bwbr0005537&artikel=8:36e,bwbr0005537&artikel=8:61&lid=2,bwbr0005537&artikel=8:61&lid=2

X