Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft bij het college van B en W van de gemeente De Bilt een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor vlaggen- en cameramasten ingediend. Omdat het college niet binnen de beslistermijn op de aanvraag van X heeft beslist, is van rechtswege een omgevingsvergunning verleend.

Aan X is een legesaanslag van € 869,69 opgelegd ter zake van de verleende omgevingsvergunning.

X stelt in beroep dat hij geen leges verschuldigd is, omdat het belastbare feit ‘in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning’ zich niet heeft voorgedaan. Volgens X heeft het college van B en W de aanvraag namelijk niet binnen de beslistermijn in behandeling genomen. Pas na afloop van de beslistermijn heeft hij een ontvangstbevestiging ontvangen.

Naar het oordeel van Rechtbank Midden-Nederland blijkt uit een overzicht van de verrichte handelingen dat de gemeente werkzaamheden heeft verricht die voortvloeien uit de aanvraag. Zo is er advies gevraagd over de aanvraag met betrekking tot de Algemene plaatselijke verordening, het bestemmingsplan en monumenten. De Rechtbank oordeelt dat die werkzaamheden samenhangen met de (voorgenomen) inhoudelijke beoordeling van de aanvraag van X. Daarom is sprake van ‘in behandeling nemen van de aanvraag’ en heeft zich een belastbaar feit voorgedaan. Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum instantie
24 augustus 2022
Rolnummer
22/200
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2022:3497
NLF-nummer
NLF 2023/0246
Aflevering
26 januari 2023
bwbr0005416&artikel=229,bwbr0005416&artikel=229

Naar de bovenkant van de pagina