Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Deze zaak betreft de invoer van producten voor tandheelkundig gebruik. Het betreft steeds een of meer spuiten of ampullen met zogenoemde adhesive. De verpakking van een aantal producten bevat daarnaast ook andere componenten. De producten worden gebruikt voor het bevestigen van ‘brackets’ voor beugels op tanden.

In de aangiften is als toepasselijke goederencode vermeld postonderverdeling 3006 40 00 van de GN (tandcement en andere producten voor tandvulling). De Inspecteur acht postonderverdeling 3506 10 00 van de GN (lijm) van toepassing. Hij heeft daarom utb’s uitgereikt.

Rechtbank Noord-Holland en Hof Amsterdam hebben geoordeeld dat de producten die uit meer componenten bestaan moeten worden aangemerkt als assortimenten en dat het wezenlijke karakter daarvan wordt bepaald door de adhesive. De assortimenten vallen daarom onder dezelfde postonderverdeling als de adhesive. Het Hof heeft geoordeeld dat de producten niet onder postonderverdeling 3006 40 00 van de GN vallen, maar moeten worden ingedeeld in de door de Inspecteur voorgestane postonderverdeling.

X (bv; belanghebbende) heeft cassatieberoep ingesteld.

A-G Ettema heeft in deze en drie samenhangende zaken die dezelfde problematiek bevatten, een conclusie uitgebracht. In een bijlage (ECLI:NL:PHR:2022:980) die behoort bij elk van de vier zaken, heeft zij een algemene beschouwing opgenomen over de onderhavige tariefindeling.

Volgens de A-G wordt de adhesive niet gebruikt voor het vullen van tanden, maar voor het bevestigen van brackets op tanden. Dat brengt mee dat de producten niet aan de hand van de bestemming ingedeeld kunnen worden in post 3006 van de GN. De A-G is van mening dat de producten onder post 3506 van de GN vallen. De producten voldoen aan de bewoordingen van de post en worden gebruikt als lijm of ander bereid kleefmiddel voor het bevestigen van brackets op tanden. De A-G geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep ongegrond te verklaren.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2011-2014
Instantie
A-G
Datum instantie
30 september 2022
Rolnummer
21/02522
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:979
Auteur(s)
Eline Polak
Mazars/ raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden
NLF-nummer
NLF 2022/2229
Aflevering
17 november 2022
Judoreg
NFB5342

Naar de bovenkant van de pagina