Direct naar content gaan

Samenvatting

Alle mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017-2020 krijgen in de komende weken een brief van de Belastingdienst waarin staat op welke wijze zij herstel ontvangen. Dit ontvangen zij voor 4 augustus en daarmee loopt de hersteloperatie volgens planning. In de afgelopen tijd heeft de Belastingdienst het herstel per belastingplichtige berekend volgens de zogenoemde ‘spaarvariant’. Iedere belastingplichtige krijgt hier in de brief die zij ontvangen een toelichting bij. Dit is via een online rekenhulp op de website van de Belastingdienst ook zelf na te rekenen.

Uit deze berekening volgt dat 60% van de bezwaarmakers geld terug krijgt. Dit komt overeen met de inschattingen die eerder zijn gemaakt, zoals ook gewisseld met de Tweede Kamer. De mensen die geen geld terug krijgen, hebben meer beleggingsvermogen dan waar in het oude box 3-stelsel van werd uitgegaan.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017-2020
Instantie
MvF
Datum instantie
13 juli 2022
NLF-nummer
NLF 2022/1399
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.3

Naar de bovenkant van de pagina