Gerelateerde content
 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Vanaf 1 juli 2020 geldt de Europese Richtlijn Mandatory Disclosure Rules/DAC6. Door de Nederlandse implementatie van deze richtlijn worden fiscale dienstverleners als intermediairs gezien en moeten zij potentieel agressieve internationale fiscale constructies die zij opzetten melden bij de Belastingdienst. Op de internetsite van de Belastingdienst is de pagina ‘Mandatory Disclosure Rules/DAC6’ te vinden. Op deze site komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Een intermediair moet een mogelijk belastingontwijkende constructie vrijwel altijd melden.
 • Een belastingplichtige moet een mogelijk belastingontwijkende constructie soms zelf melden.
 • Weet u niet zeker of iemand anders een mogelijk belastingontwijkende constructie heeft gemeld?
 • Wanneer moet u mogelijk belastingontwijkende constructies melden?
 • Welke fiscale constructies moet u melden?
 • Voor welke belastingen geldt de Richtlijn DAC6?
 • Hoe meldt u mogelijk belastingontwijkende constructies?
 • Wat gebeurt er als u geen melding doet?
DAC6 – Onvolledige informatie van de Belastingdienst?

In december 2019 is de Nederlandse implementatie van Richtlijn 2018/8221 (DAC6) afgerond.2 Nederland voldoet daarmee aan zijn verplichting om DAC6 uiterlijk op 31 december 2019 te hebben geïmplementeerd. Het wetgevingsproces heeft bij veel politieke partijen, andere belanghebbenden zoals de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en (relevante) belastingplichtigen vragen opgeroepen. Ook nu het wetgevingsproces is afgerond tasten zij nog altijd gedeeltelijk in het duister.

De coöperatieve houding van de Nederlandse regering wordt op prijs gesteld. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat een leidraad wordt opgesteld, waarin nadere inkleding wordt gegeven aan de verplichtingen onder DAC6. Deze leidraad wordt in het eerste kwartaal van 2020 verwacht.3 Daarnaast heeft de Belastingdienst een speciaal DAC6-team opgezet, waaraan inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld.4 Dit team zou in 2019 uit 5 fte bestaan en vanaf 2020 met maximaal 5 fte kunnen worden uitgebreid.5 Ook heeft de Belastingdienst een website gelanceerd waarop informatie over DAC6 kan worden gevonden.6 Echter, naar mijn idee is de informatie op deze website te summier. Hieronder twee kritische kanttekeningen.

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
1 juli 2020 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
30 januari 2020
Auteur(s)
Yanick Stouthart
Loyens & Loeff
NLF-nummer
NLF 2020/0375
Aflevering
13 februari 2020
Judoreg
NFB3058

X