Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Dit besluit (Stcrt. 31 december 2021, nr. 48202) bevat een goedkeuring voor situaties waarin een voor de overdrachtsbelasting belastingplichtige verkrijger op het tijdstip van de verkrijging nog geen Burgerservicenummer (BSN) of Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) heeft en dit daardoor niet in het elektronische aangiftebericht kan worden vermeld.

In onderdeel 2 van dit besluit is een goedkeuring opgenomen die erin voorziet dat onder omstandigheden de vermelding van het BSN of het RSIN in het elektronische aangiftebericht achterwege kan blijven en afzonderlijk door de notaris of verkrijger wordt aangeleverd bij de Belastingdienst. Dit besluit is op 1 januari 2022 in werking getreden.

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
9 december 2021
Rolnummer
2021-25132
NLF-nummer
NLF 2022/0051
Aflevering
6 januari 2022

X