Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(96)
  • Commentaar NLFiscaal(8)
  • Literatuur(5)
  • Recent(8)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)

Deze zaak over de mogelijke beroepsaansprakelijkheid van een notaris in verband met het hanteren van een mogelijk onjuist tarief overdrachtsbelasting (6% in plaats van 2%) voor een historisch pand dat als kantoorpand in gebruik is maar mogelijk kwalificeert als woning in de zin van artikel 14 lid 2 Wet BRV. In deze procedure vordert X om de notaris te veroordelen tot betaling van € 46.000 met rente, primair op grond van wanprestatie, subsidiair op grond van onrechtmatige daad, met veroordeling van de notaris in de proceskosten.

X heeft aan zijn vordering primair ten grondslag gelegd dat de notaris is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst van opdracht en de op hem rustende zorgplicht heeft geschonden. De notaris heeft een beroepsfout gemaakt. Hij heeft, gelet op de ontwikkelingen in de jurisprudentie, het onjuiste tarief aan overdrachtsbelasting gehanteerd: 6% in plaats van 2% van de koopsom. Hierdoor heeft X schade geleden ter hoogte van het verschil tussen deze twee tarieven. De notaris is is aansprakelijk voor deze schade van € 46.000, aldus X. Hij legt aan zijn vordering subsidiair ten grondslag, op basis van hetzelfde feitencomplex, dat sprake is van een onrechtmatige daad.

Volgens Hof Den Bosch is niet komen vast te staan dat de notaris bij de uitvoering van de opdracht niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend notaris mag worden verwacht. Van een tekortkoming of onrechtmatig handelen van de notaris is dan ook geen geen sprake. Of het pand daadwerkelijk als woning in de zin van artikel 14 lid 2 Wet BRV dient te worden aangemerkt, althans dat X een kans daarop is ontnomen, kan daarom in het midden blijven.

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
15 september 2020
Rolnummer
200.264.444/01
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2020:2854
bwbr0002740&artikel=14,bwbr0002740&artikel=18

X