Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Het wetsvoorstel ‘Belastingplan 2023’ bevat het inkomensbeleid voor het komende jaar en fiscale maatregelen met (budgettaire) gevolgen die samenhangen met de begroting voor het jaar 2023.

In dit wetsvoorstel zijn de volgende maatregelen opgenomen:

 • Box 3
 • Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding
 • Uitfaseren oudedagsreserve
 • Verlagen zelfstandigenaftrek
 • Afschaffen middelingsregeling
 • Actualiseren leegwaarderatio
 • Aanpassen culturele multiplier voor partners
 • Uitfaseren inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack)
 • Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen
 • Repareren overgangsrecht scholingsaftrek
 • Oudedagsverplichting aanwenden ter verkrijging van een lijfrente
 • Introduceren twee schijven box 2
 • Vervallen uitzondering op gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups
 • Beperken 30%-regeling
 • Verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting naar € 200.000 en verhogen laag tarief naar 19%
 • Afschaffen en verlagen van de schenkingsvrijstelling eigen woning
 • Verhogen algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%
 • Algemeen btw-tarief op lachgaspatronen
 • Btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen
 • Beëindigen vrijstelling BPM bestelauto’s ondernemers, aanpassing grondslag BPM bestelauto’s en verhoging van het tarief in de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s ondernemers
 • Aanscherpen CO2-heffing industrie
 • Samenhangende wijzigingen Wet belastingen op milieugrondslag en Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie
 • Verhogen vliegbelasting
 • Verhogen tabaksaccijns
 • Verlengen verlaagde accijnstarieven op ongelode benzine, diesel en verhogen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • Uitzonderen toeslagpartnerbegrip en medebewonerschap huurtoeslag bij particuliere opvang ontheemde Oekraïners
 • Uitzonderen toeslagpartnerbegrip voor personen die wegens huiselijk geweld naar de opvang zijn gevlucht
 • Inkomensbeleid Caribisch Nederland.
Volg de ontwikkelingen rond dit wetsvoorstel in het parlementaire dossier op www.nlfiscaal.nl.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingplan 2023
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
20 september 2022
Rolnummer
36 202
NLF-nummer
NLF 2022/1816
Aflevering
22 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina