Direct naar content gaan

Samenvatting

De ‘Landelijke Landbouwnormen 2021’ zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2021 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Aan de Landelijke Landbouwnormen 2021 werkten mee:

  • KAVB: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur
  • LTO Nederland: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
  • SRA: Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten
  • De TAAK: Tuinbouw Accountants en Administratie Kantoren
  • VLB: Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
1 januari t/m 31 december 2021
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
4 januari 2022
NLF-nummer
NLF 2022/0129
Aflevering
13 januari 2022
bwbr0002672&artikel=8,bwbr0002672&artikel=8,bwbr0011353&artikel=3.2,bwbr0011353&artikel=3.2

Naar de bovenkant van de pagina