Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is een in Nederland wonende Rijnvarende. Hij werkte in 2013 het gehele jaar en in 2014 van 1 januari tot en met 31 augustus 2014 in dienstbetrekking bij een werkgever, gevestigd in Luxemburg.

X heeft hoger beroep ingesteld inzake de aanslagen IB/PVV 2013 en 2014. Inzet van de hogerberoepsprocedure is in de kern dat de financiële gevolgen van dubbele premieheffing, zowel in Luxemburg als in Nederland, voor X zouden worden weggenomen.

In een brief van 21 juni 2022 heeft X aan Hof Arnhem-Leeuwarden te kennen gegeven dat de Inspecteur – in ieder geval deels – aan de bezwaren tegemoet zal komen in het kader van de Regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Rijnvarenden. X geeft aan het onderhavige hoger beroep in te trekken. Hij heeft het Hof daarbij verzocht de Inspecteur te veroordelen in de kosten van de hogerberoepsprocedure en tot betaling van het griffierecht.

Het Hof oordeelt dat het hoger beroep met deze brief rechtsgeldig is ingetrokken. Latere brieven maken deze intrekking niet ongedaan. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk.

Voornoemde regeling is in het leven geroepen om die financiële gevolgen in de vorm van een tegemoetkoming te verzachten voor een specifieke groep Rijnvarenden, waartoe ook X behoort. De intrekking van het hoger beroep en de tegemoetkoming in het kader van de regeling zijn, gelet op doel en strekking hiervan, onlosmakelijk met elkaar verweven. Voor de toepassing van artikel 8:75a Awb moet de (alleen nog te formaliseren) tegemoetkoming in het kader van de regeling daarom worden aangemerkt als een tegemoetkoming door de Inspecteur. X heeft daarom recht op een proceskostenvergoeding voor het beroep en hoger beroep. Voor een vergoeding van de bezwaarkosten is geen aanleiding.

Voorts draagt het Hof de Inspecteur op om het griffierecht te vergoeden.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013-2014
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
28 februari 2023
Rolnummer
20/01032; 20/01033
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2023:1754
NLF-nummer
NLF 2023/0630
Aflevering
23 maart 2023
bwbr0005537&artikel=8:75a,bwbr0005537&artikel=8:75a

Naar de bovenkant van de pagina