Direct naar content gaan

Samenvatting

X heeft beroep en hoger beroep ingesteld inzake de aanslag IB/PVV 2016 en de hierbij opgelegde verzuimboete van € 369.

Hof Den Haag acht het hoger beroep ontvankelijk.

De aangifte van X is vier dagen na het verstrijken van de daarvoor gestelde termijn door de Inspecteur ontvangen. De aangifte is te laat gedaan. Het Hof heeft geen reden de door X voorgestane gemitigeerde verzendtheorie overeenkomstig artikel 6:9, lid 2, Awb toe te passen. Een wettelijke basis voor toepassing van voormeld artikel is niet aanwezig, aangezien het artikel betrekking heeft op het indienen van een bezwaar- of beroepschrift en niet ziet op het indienen van een aangifte. Aangezien afwezigheid van alle schuld gesteld noch gebleken is, heeft de Inspecteur terecht een verzuimboete opgelegd.

Het Hof oordeelt verder dat de hoorplicht is geschonden, maar dat X hierdoor niet is benadeeld.

Voor zover Rechtbank Den Haag de zaak heeft teruggewezen naar de Inspecteur om het bezwaar tegen de box 3-heffing te behandelen overeenkomstig de aanwijzing massaal bezwaar geldt dat op 19 juli 2019 reeds een collectieve uitspraak op bezwaar is gedaan op de bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing tot en met 2016. Deze collectieve uitspraak is vastgelegd in Staatscourant 2019, 40085 van 19 juli 2019. In beginsel wordt in individuele gevallen geen uitspraak op bezwaar gedaan, tenzij daarom expliciet wordt verzocht door een belanghebbende. Aangezien X een dergelijk verzoek niet heeft gedaan, is de zaak ten onrechte teruggewezen naar de Inspecteur.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
5 juli 2022
Rolnummer
21/00935
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:1285
NLF-nummer
NLF 2022/1568
Aflevering
11 augustus 2022
bwbr0002320&artikel=9,bwbr0002320&artikel=9,bwbr0005537&artikel=6:9,bwbr0005537&artikel=6:9

Naar de bovenkant van de pagina