Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over de mogelijke gevolgen van een aankomend arrest van de Hoge Raad naar aanleiding van de vordering tot het instellen van cassatie in het belang van de wet van A-G Niessen van 10 juni 2022 (22/01627, ECLI:NL:PHR:2022:553, NLF 2022/1334, met noot van Noë). Met zijn vordering beoogt de A-G dat de Hoge Raad zich in het algemeen belang uitspreekt over de wettelijke basis voor het verplicht moeten gebruiken van eHerkenning. De A-G betoogt dat deze wettelijke basis bestaat en vordert daarom vernietiging van de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 15 februari 2022 (21/1426, ECLI:NL:RBGEL:2022:394, NLF 2022/0540, met noot van Hageman).

Zonder op enige wijze vooruit te willen lopen op het arrest van de Hoge Raad is het beoogde gevolg van de vordering van de A-G dat er alsnog duidelijkheid komt over de wettelijke basis voor het verplichte gebruik van eHerkenning. Dat deze duidelijkheid er mogelijkerwijs komt, juicht de staatssecretaris toe. De staatssecretaris wil op geen enkele wijze vooruitlopen op het arrest van de Hoge Raad. Wel heeft hij al eerder aangegeven van mening te zijn dat er een toereikende wettelijke basis is voor het verplichte gebruik van eHerkenning. Het kabinet houdt daarom vooralsnog vast aan de overheidsbrede lijn van het gebruik van eHerkenning als authenticatiemiddel. Dit ook omdat eHerkenning nog steeds het enige veilige en betrouwbare inlogmiddel is dat voldoet aan de eisen vanuit de AVG en Verordening 910/2014 (eIDAS-verordening) en daarmee voldoende bescherming van persoonsgegevens biedt.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
29 augustus 2022
Rolnummer
2022-0000205033
NLF-nummer
NLF 2022/1731
Aflevering
8 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina