Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Op 30 april 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst op basis van artikel 28, lid 3, van het op 5 juni 2001 ondertekende Verdrag Nederland-België. Deze overeenkomst is achtereenvolgens op 19 mei 2020; 19 juni 2020; 24 augustus 2020; 7 december 2020; 5 maart 2021; 21 juni 2021 en laatstelijk op 23 september 2021 verlengd tot en met 31 december 2021.

Deze overeenkomst wordt thans (23 december 2021) verlengd tot en met 31 maart 2022 (Stcrt. 2021, 50644). De overeenkomst wordt stilzwijgend verder verlengd voor een periode van 3 maanden, dat is tot en met 30 juni 2022, tenzij deze door een van de bevoegde autoriteiten wordt beëindigd door daarvan schriftelijk kennis te geven ten minste twee weken voor 31 maart 2022.

Concreet betekent dit dat de thuiswerkdagen voor grensarbeiders in loondienst mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar zij onder normale omstandigheden zouden hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land.

Grensarbeiders hoeven niet te kiezen voor deze afwijkende behandeling. Zij kunnen de thuiswerkdagen ook blijven behandelen als dagen waarop feitelijk is gewerkt. Deze keuze kunnen zij maken bij het invullen van de aangifte IB/PVV, door de gewenste verdeling aan te houden, zonder daarbij expliciet hun keuzen te hoeven aangeven.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
1 januari 2022 t/m 30 juni 2022
Instantie
MvF
Datum instantie
23 december 2021
Rolnummer
Stcrt. 2021, 50644
NLF-nummer
NLF 2022/0061
Aflevering
6 januari 2022

X