Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In een op 22 maart 2022 ingediend WOB-verzoek is aan het ministerie van Financiën gevraagd om openbaarmaking van alle documenten, waaronder onder andere memo’s, notities, terugkoppelingsverslagen en e-mailberichten enz., die betrekking hebben op het sluiten van een koepelconvenant tussen het ministerie van Financiën en/of de Belastingdienst en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: NOB) in het kader van Horizontaal toezicht FD (Fiscaal Dienstverleners) vanaf 1 juli 2021.

Daarnaast is specifiek gevraagd om het conceptmemo dat is opgesteld door een kerngroep van de NOB en eind 2021 met de Belastingdienst is gedeeld. De staatssecretaris heeft besloten om de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Er zijn 44 documenten openbaar gemaakt. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast.

Vanaf 1 mei 2022 is de WOB vervangen door de Wet open overheid (hierna: Woo). De Woo kent geen overgangsrecht, dit betekent dat vanaf 1 mei de Woo geldt. Het besluit om deze documenten openbaar te maken, is dan ook een besluit op grond van de Woo.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 juli 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
31 augustus 2022
Rolnummer
2022-0000186054
NLF-nummer
NLF 2022/1746
Aflevering
8 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina