Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

In 2020 zijn aan X (belanghebbende) aanslagen forensenbelasting 2019 en 2020 van resp. € 717,47 en € 739,99 opgelegd voor een onroerende zaak in de gemeente Spijkenisse.

X voert aan dat het belastbare feit zich niet heeft voorgedaan, omdat hij in de belastingjaren 2019 en 2020 zijn hoofdverblijf heeft gehad op het adres. Hij maakt dit echter niet aannemelijk. Omdat hij de meeste tijd van het jaar buiten Nederland (in Thailand) verblijft, ligt het zwaartepunt van zijn persoonlijke leven feitelijk buiten de gemeente Spijkenisse.

Het beroep op gewekt vertrouwen slaagt wel. Gelet op een gesprek op 29 september 2016 waarin X met de Heffingsambtenaar over de forensenbelasting heeft gesproken, in combinatie met het feit dat voor de belastingjaren 2016, 2017 en 2018 aan hem geen aanslagen forensenbelasting zijn opgelegd, mocht X redelijkerwijs menen dat de Heffingsambtenaar bewust en weloverwogen zijn standpunt had bepaald dat hij ook voor de belastingjaren 2019 en 2020 geen forensenbelasting van hem zou heffen. Nu niet is gesteld of gebleken dat het gewekte vertrouwen vóór het opleggen van de aanslagen is beëindigd, heeft de Heffingsambtenaar met het opleggen van deze aanslagen het vertrouwensbeginsel geschonden. De aanslagen worden door Rechtbank Rotterdam vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2019-2020
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum instantie
14 september 2022
Rolnummer
21/2222; 22/2370
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2022:7696
NLF-nummer
NLF 2022/1858
Aflevering
22 september 2022
bwbr0005416&artikel=223,bwbr0005416&artikel=223

Naar de bovenkant van de pagina