Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(5)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(88)
  • Commentaar NLFiscaal(6)
  • Literatuur(5)
  • Recent(2)

X (belanghebbende) heeft in 2013 een gerichte lijfrenteverzekering afgekocht en daarbij een uitkering van € 18.402 ontvangen.

X betoogt in deze procedure tevergeefs dat bij de aanslagregeling IB/PVV 2013 ten onrechte revisierente in rekening is gebracht.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de Inspecteur aannemelijk gemaakt dat de lijfrente dateert van na de Brede Herwaardering en ten tijde van de afkoop ouder was dan 10 jaar, zodat terecht revisierente in rekening is gebracht.

De Inspecteur heeft verder terecht de aftrek van giften aan A (niet zijnde een anbi of sbbi) en geclaimde giftenaftrek in verband met niet bij een stichting gedeclareerde reiskosten geweigerd. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij ten aanzien van de stichting heeft afgezien van vergoedingen waarop hij aanspraak kon maken.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2013
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
26 juni 2018
Rolnummer
17/00951
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2018:5809
NLF-nummer
NLF 2018/1757
Aflevering
16 augustus 2018
bwbr0002320&artikel=30i,bwbr0002320&artikel=30i,bwbr0002471&artikel=2&lid=6,bwbr0011353&artikel=6.33,bwbr0011353&artikel=6.33,bwbr0011353&artikel=6.36,bwbr0011353&artikel=6.36&lid=1,bwbr0011353&artikel=6.36&lid=1,bwbr0011353&artikel=6.36

X