Direct naar content gaan

Samenvatting

Aan X (belanghebbende) is door een energieleverancier energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) in rekening gebracht. De bezwaren van X tegen de in rekening gebrachte energiebelasting zijn door de Inspecteur niet-ontvankelijk verklaard.

Dat acht Rechtbank Zeeland-West-Brabant terecht.

De energieleverancier is de belastingplichtige en kan bezwaar en beroep instellen tegen de op aangifte voldane energiebelasting en ODE. Aangezien X niet de energieleverancier is en de belasting ook niet van hem is ingehouden, kan door X geen bezwaar of beroep worden ingesteld met betrekking tot de (al dan niet betaalde) energiebelasting en ODE. Anders dan X betoogt, leidt dat er niet toe dat geen rechtsmiddel kan worden aangewend tegen de betaling van energiebelasting en ODE. X kan een geschil hierover voorleggen aan de civiele rechter.

X heeft ook verzocht om een teruggaaf van betaalde energiebelasting en ODE. De Inspecteur heeft dit verzoek van X volgens de Rechtbank terecht afgewezen omdat het verzoek niet is gebaseerd op de relevante artikelen van de Wbm.

X heeft ook geen recht op dwangsommen.

Het beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2020-2021
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
22 december 2022
Rolnummer
22/127; 22/128; 22/129; 22/130; 22/4635
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:7805
NLF-nummer
NLF 2023/0186
Aflevering
19 januari 2023
bwbr0002320&artikel=26a,bwbr0002320&artikel=26a

Naar de bovenkant van de pagina