Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(272)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(21)
  • Recent(16)

Op 17 april 2014 is namens X en echtgenote E een beroep op de inkeerregeling gedaan in verband met niet aangegeven buitenlandse bankrekeningen. De Inspecteur heeft daarop om nadere informatie verzocht. X is in 2015 overleden. De Inspecteur heeft vastgesteld dat de gevraagde gegevens en inlichtingen niet zijn verstrekt en heeft daarom op 30 november 2015 ten name van X informatiebeschikkingen afgegeven voor op te leggen (navorderings)aanslagen IB/PVV over de jaren 2001 tot en met 2013. In geschil is of de Inspecteur terecht de informatiebeschikkingen heeft vastgesteld.

Hof Arnhem-Leeuwarden behandelt eerst de vraag naar welk moment de rechtmatigheid van de informatiebeschikkingen dient te worden getoetst. Dat is 30 november 2015. Dat X vóór het opleggen van de informatiebeschikkingen is overleden leidt niet tot vernietiging van de informatiebeschikkingen omdat ook na het overlijden van X omkering en verzwaring van de bewijslast kan worden toegepast.

Ten aanzien van de reikwijdte van de informatiebeschikkingen oordeelt het Hof dat deze alleen betrekking kunnen hebben op de in de inkeerbrief vermelde bankrekeningen. Alleen deze bankrekeningen waren bij de Inspecteur op het toetsingsmoment bekend en artikel 47 AWR kan niet zo ruim worden uitgelegd dat dit artikel ook ziet op de op het toetsingsmoment nog onbekende buitenlandse bankrekeningen. De vraag of de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast op haar plaats is, wordt niet in deze procedure beantwoord omdat na het toetsingsmoment alsnog gegevens en inlichtingen zijn verstrekt.

Het Hof beperkt de informatiebeschikkingen tot de in de inkeerbrief vermelde bankrekeningen en stelt een nieuwe termijn om de betreffende informatie te verstrekken.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2001-2013
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
28 januari 2020
Rolnummer
18/00910 t/m 18/00922
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2020:786
NLF-nummer
NLF 2020/0393
Aflevering
13 februari 2020
bwbr0002320&artikel=47,bwbr0002320&artikel=52a

X