Direct naar content gaan

Samenvatting

De Curte de Apel Alba Iulia (rechter in tweede aanleg Alba Iulia, Roemenië) heeft aan het HvJ de volgende prejudiciële vraag gesteld:

Kan artikel 179 [eerste alinea] en artikel 183 [eerste alinea], Btw-richtlijn, gelezen in samenhang met het gelijkwaardigheids-, het doeltreffendheids- en het neutraliteitsbeginsel, aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling/praktijk die verlaging van de terug te geven btw oplegt door in de berekening van de verschuldigde btw aanvullende betalingsverplichtingen op te nemen die zijn vastgesteld in een belastingaanslag die bij herroepbaar vonnis nietig is verklaard, terwijl voor deze aanvullende verplichtingen een bankgarantieverklaring is overgelegd en een dergelijke garantie naar nationaal fiscaal procesrecht opschortende werking heeft voor de tenuitvoerlegging van andere belastingen en heffingen?

Het HvJ beantwoordt deze vraag bevestigend. De Roemeense regeling is op dit punt strijdig met de Btw-richtlijn.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2016-2019
Instantie
HvJ
Datum instantie
10 februari 2022
Rolnummer
C‑487/20
ECLI
ECLI:EU:C:2022:92
Auteur(s)
Jeroen Bijl
EY
NLF-nummer
NLF 2022/0455
Aflevering
3 maart 2022
Judoreg
NFB4855
celex32006l0112&artikel=179,celex32006l0112&artikel=179,celex32006l0112&artikel=183,celex32006l0112&artikel=183

Naar de bovenkant van de pagina