Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(2)
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(20)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(2)
  • Recent(4)

Naar aanleiding van een WOB-verzoek om informatie over beoordeling door de Belastingdienst van de hoogte van de eventuele schenking van een woning en de verschuldigde schenkbelasting, heeft de staatssecretaris een aantal documenten openbaar gemaakt. Omdat inmiddels de Wet open overheid (Woo) in werking is getreden en de WOB buiten werking is gesteld, heeft de beoordeling van het verzoek plaatsgevonden conform de bepalingen in de Woo.

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
3 juni 2022
NLF-nummer
NLF 2022/1162
Aflevering
16 juni 2022
bwbr0002226&artikel=33,bwbr0002226&artikel=33

X