Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(11)
  • Jurisprudentie(144)
  • Commentaar NLFiscaal(22)
  • Literatuur(8)
  • Recent(24)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(3)

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Sinds 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers betalen 8%. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.

Bij Rechtbank Gelderland is in geschil of ter zake van de verkrijging van een woning door de 50-jarige X (belanghebbende) het tarief van 2% is verschuldigd of de startersvrijstelling van toepassing is. X vindt de leeftijdsgrens van 35 jaar onterecht en in strijd met het verbod op leeftijdsdiscriminatie (in het bijzonder artikel 14 EVRM en artikel 26 IVBPR).

De Rechtbank is echter van oordeel dat het hanteren van een leeftijdsgrens tot 35 jaar voor de startersvrijstelling niet leidt tot een ongeoorloofde discriminatie in de zin van het EVRM of het IVBPR. De wetgever heeft met de gestelde leeftijdsgrens de grenzen van de hem toekomende ruime beoordelingsvrijheid niet overschreden.

Het beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
7 juni 2022
Rolnummer
21/3019
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:2814
NLF-nummer
NLF 2022/1216
Aflevering
23 juni 2022
bwbr0002740&artikel=15,bwbr0002740&artikel=15,bwbv0001000&artikel=14,bwbv0001000&artikel=14

X